/ Тракийски университет
Мероприятието е ежегодно за училището, а целта е да ориентира учениците в бъдещите професии и висше образование

„Цветно, с боя навсякъде и много млади хора, с интерес и към изобразителното изкуство!“- така описват студентите от „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ участието си в събитието Панаир на науките и изкуствата и Ден на отворените врати, който се проведе в ГПЧЕ „Ромен Ролан“.

Тракийски университет

Мероприятието е ежегодно за училището, а целта е да ориентира учениците в бъдещите професии и висше образование, съобщиха от Тракийски университет.

Тормозът в училищна среда - холистичен подход за превенция

Представянето на най-новата специалност на Тракийския университет - „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ предизвика сериозен интерес при възпитаниците на езиковата гимназия, споделят студентите: „Ефектът беше  катализиращ и имаше своята значимост.

Тракийски университет


Имаше влияние върху допълването на представите за реализация на професия с бъдеще. Всички, които ни посетиха се потопиха в различна степен - едни се докоснаха, а други бяха силно привлечени.

Тракийски университет

В една така творческа обстановка - срещата със студенти и ученици беше полезна за всички участници.