/ Тракийски университет
В Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет в Стара Загора се проведе обучение с чуждестранен гост-лектор от Швейцария - Кристел Шлепфер на 29 февруари, съобщиха от университета.

Добрият пример: Студенти-доброволци от Тракийски университет помагат на Зелени Балкани (СНИМКИ)

Тя е експерт в областта на обучението на педагогически специалисти и родители по въпроси свързани с тормоза, конфликтите и превенция и интервенция в класната стая. Темата за тормозът в училище е често срещана в медиите, но за съжаление в повечето случаи примерите не показват добри практики, с които може да се въздейства адекватно и то да намаля или да се предотвратява.

Според Кристел Шлепфер, тормозът вече присъства в групи с деца дори и в детската градина. Това се дължи на много фактори, но подходът за работа - превенция и интервенция трябва да бъде избран в съответствие на различията в когнитивното и емоционално развитие на децата.

Първата стъпка към правилния подход изисква умения за разпознаване и диференциране на тормоза от конфликта и знания за различните етапи на развитие на тормоза.

Тракийски университет

Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с теоретичните различия между конфликт в групата и проявите на тормоз. Кристел предостави и множество примери от богатия си професионален опит като специалист, работещ в училища в цяла Европа и именно това съчетание на теория, практически и напълно приложими методи за работа в различните възрастови групи и позитивния подход в реални ситуации се оказа изключително полезен за участниците.

Различието в подходът е много ясно изразен, тъй като той не се базира на наказание, вина или предизвикване на срам в участниците, а по-скоро цели да окуражи децата да открият и активират емпатия, отговорност, просоциални умения, чрез които да постигат своите потребности за значимост, принадлежност и способност.

Университетът отваря врати за бъдещите студенти

Кристел Шлепфер е член на борда на ИКАСИ (Международен комитет на летните училища по индивидуална психология) и преподавател в лятното училище. Тя има собствена практика като консултант и обучител и е често търсен събеседник в медиите в Швейцария по въпроси свързани с образователната система и тормоза в училище.

Обучението е част от първата по рода си специализация за педагози с участието на международни гост-лектори и акцент върху Индивидуалната психология. Следващото обучение е с доц. д-р Джон Спери - 28 март, когато той ще представи обучение за педагози и психолози за работа с травма и ритъм терапията в група.