/ iStock/Getty Images
Няма обгазяване на Стара Загора и близките населени места. 

Това съобщиха от РИОСВ във връзка с множеството сигнали за сивкаво-розова мъгла и замърсяване на въздуха над града и околните села. Сигналите са получени на дежурния "зелен телефон" на инспекцията.

Полиция влезе в ТЕЦ „Марица 3“: Спира работа заради замърсяване на въздуха

Към моментаа не се отчитат превишения по нито един от показателите на атмосферния въздух - серни оксиди, азотни оксиди, озон, СО и други.

Не е идентифициран и източник, който да причини подобна промяна на атмосферния въздух. Наблюдава се метеорологично явление, което е комбинация от мъгла и пренос на прах от Сахара и не носи последици за здравето.

Затова от РИОСВ призовават гражданите да бъдат спокойни.