С антични ритуали и музика посрещат лятното слънцестоене в Казанлък
С антични ритуали и музика посрещат лятното слънцестоене в Казанлък / организатори

Сдружението за антични и средновековни реконструкции "Сила" ще възстанови ритуала за почит към светлината, блясъка, силата и нейните антични богове, чествани от античния свят с различните превъплъщения - на тракийския Плейстор и елинсикя Арес и т.н. Празникът на лятното слънцестоене в Казанлък ще бъде отбелязан на 22 юни от 10 часа на площадката до Мегалита над с. Бузовград.

Мегалитът над с. Бузовград е изграден така, че слънцето попада в „прозореца" при залез. Според религията и вярванията на траките изгревът на слънцето символизира раждане и съзидание, а залезът смъртта и света на мъртвите. В този смисъл Мегалитът може да се приеме за „Врата към отвъдното". Той вероятно е използван при култови ритуали. Археолозите определят съоръжението от 1800 - 1600 г. пр.Хр.
Основното му предназначение е това да поддържа календара на траките. Навярно мегалитът е използван от древните за измерване продължителността на астрономическата година и на годишните сезони. Това било възможно, защото слънчевите лъчи при залез, в деня на Лятното слънцестоене, минават точно през отвора, оформен от каменните блокове, и падат на отсрещната скала.
В „прозореца" може да влезе човек с цял ръст с височина 1,80 м.Археологическият обект се намира на 4 км южно центъра на с. Бузовград, с изключителна гледка към Казанлъшката котловина и поречието на р. Тунджа.

С антични ритуали и музика посрещат лятното слънцестоене в Казанлък
netinfo

Този месец комисия, назначена със заповед на министъра на културата Вежди Рашидов, излезе с предложение „Мегалита" над Казанлък да бъде обявен за природна забележителност, поради нарастваща му популярност. Определя площта на обекта на 3,580 дка и дава предписания за опазването на скалния феномен.

Празникът на лятното слънцестоене в Казанлък ще продължи до вечерта с музикалната магия на песните Огън", "Земя", "Вода" и "Въздух", "Слънце", "Космос" в изпълнение на най -известното ни дръм дуо - Елица Тодорова и Стоян Янкулов-Стунджи.