/ iStock/Getty Images
Прокуратурата се е самосезирала
Прокуратурата се самосезира във връзка с публикация от 26 март във връзка с натровена риба в микроязовир в Старозагорско, съобщиха от обвинението.

В материала се отправя молба до компетентните органи да се обърне внимание във връзка със сигнали за натровена риба в микроязовира, южно от село Горно Изворово, община Казанлък. Публикувани са и снимки, направени на 25 март.

Отриха мъртва риба в река Златаришка във Великотърновско (СНИМКИ/ВИДЕО)

По реда на надзора за законност и защита на обществения интерес наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора.

Указано е да се установи причината за натровената риба, касае ли се за масово натравяне или е само за отделен вид риба.

Да се установи дали се касае за умишлени действия на конкретно лице/а, или причината е независеща от човешката дейност. При евентуално установяване на извършителят на натравянето на рибата, да се установи времето и начинът му.

При извършването на проверката, при необходимост да се поиска съдействие от страна на органите на МВР и/или на община Казанлък. Тя се извършва в двумесечен срок.