Стара Загора
Стара Загора / netinfo
164 са сключените договори с лични асистенти и 21 със социални асистенти, отчитат от община Стара Загора и припомнят, че изпълнението на проект „Заедно за независим живот”, приключи успешно. Изпълнението му започна в началото на октомври 2016 година и от общо 22 месеца дейности, 19 от тях бяха за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда.

По време на проведените две кампании за набиране на документи за кандидат-потребители са приети общо 291 заявления, в това число 67 деца.

Проведени са пет кампании за набиране на документи за лични и социални асистенти. За асистенти са кандидатствали общо 264 души, проведени са 258 събеседвания с кандидати за асистенти, сключени са пет трудови договора.

Изготвена е Методология за предоставяне на интегрирани услуги чрез Звеното за услуги в домашна среда и Методика за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани услуги в семейна среда в Община Стара Загора. Извършени са 282 оценки на потребностите на кандидат-потребители. Проведени са двудневно въвеждащо обучение на 67 асистенти и две еднодневни  поддържащи обучения на 139 асистенти.

Сключени са 198 договора по проекта за ползване на интегрирани почасови услуги в домашна среда с потребители, от които 31 деца. Социалната услуга „личен асистент“ са ползвали 174 потребители, а от социалната услуга „социален асистент“ са се възползвали 23 потребители. Помощ и консултация от медицински специалист са получили 89 потребители, психологическа подкрепа – 26, а рехабилитационни грижи – 38.

Интегрирани услуги в домашна среда са предоставени в  Стара Загора и селата Богомилово, Горно Ботево, Калитиново, Загоре, Хан Аспарухово, Кирилово, Малка Верея, Еленино, Змейово, Оряховица, Яворово, Хрищени, Памукчии, Дълбоки, Остра могила и Борилово.

Чрез реализацията на проекта са предоставени интегрирани услуги за хора с увреждания, включително и деца, като са съчетани комплексни действия в посока осигуряване на социални услуги, психологическа подкрепа, здравни и рехабилитационни грижи в домашна среда.

Община Стара Загора има сключено споразумение с Агенцията за социално подпомагане за финансиране на услугите до края на годината.