Бързите закуски понижават оценките в училище
Бързите закуски понижават оценките в училище / снимка: Guliver/Getty Images
От 1.70 лева на 2.50 лева предлагат да се повиши цената на купона за обяд на учениците както и да се промени числения състав на персонала в ОП „Ученическо хранене“ ще гласуват общинските съветници на предстоящата сесия на 30 януари. На по-голяма част от персонала в предприятието предстои увеличение на трудовото възнаграждение, което е под минимална работна заплата. От началото на тази година тя е 610 лева.
 
Цената на купона е формирана преди осем години и не е променяна до сега, а през периода нееднократно са повишавани цените на хранителните продукти, на ел.енергията, вода, стоки, материали, услуги, които участват във формирането на себестойността на предлагания обяд, мотивират се вносителите. Доставчикът на хранителни продукти „Кумир СИ“ ЕООД е внесъл в Община Стара Загора искане за анексиране на цените им с 50%, а в последствие с писмо е внесено предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор за обществена поръчка- за доставка на хранителни продукти от 23януари.
 
В справка на „Ученическо хранене“ за себестойността на обядите, произведени миналата година е посочено, че средната себестойност на един обяд в училищата е 2.00 лева без ДДС, но предвид драстичното увеличение на месото и месните продукти очакванията са през 2020 г. тя да нарасне чувствително.
                                                           
Увеличението на цените на месото и месните продукти ще доведе до затрудняване дейността на предприятието при цена на купон 1,70лв., за приготвяне на качествена и здравословна храна, съобразно изискванията на Наредба № 8 от 04.12.2018г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици", е записано в предложението.