автобус Стара Загора
автобус Стара Загора / община Стара Загора
Издаването на абонаментни карти за безплатно пътуване на деца до 7-годишна възраст предлага на детските заведения в Стара Загора общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.
 
Дружеството ще предостави възможност за еднократно, безплатно извозване на децата до желана от дестинация на територията на град Стара Загора при събиране на минимум 50%  желаещи да получат карти.
 
Картата за безплатен пътнически превоз на децата до 7 навършени години във вътрешноградския транспорт в страната се издава от общината по постоянния или настоящия адрес на родителите или от лице, на което кметът на общината е възложил издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.
 
Тя е персонална, без снимка, издава се срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.
 
Срокът на валидност е една година от датата на издаването, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините.
 
Изгубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
 
Води се и специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен или настоящ адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родителя/настойника, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.
 
От  общинския превозвач призовават директорите на детските заведения да предоставят  необходимите списъци с имената на децата за издаване на документа.