/ Dariknews.bg
Над 300 души от радневското предприятие „Ремотекс-М“ са без заплати повече от половин година и в момента се води дело по несъстоятелност на дружеството, което е заведено от Инспекцията по труда.

Съдът трябва да открие процедурата, за да може ощетените служители да получат възнагражденията си от Фонда за гарантиране на вземанията.

За навременното й откриване настоява Мая Манолова, която ще се срещне с работниците от дружеството утре. На 21 януари, тя подкрепи служителите по време второто заседание на делото за несъстоятелност, на което не са присъствали представители на фирмта и на Инспекцията по труда.

В началото на октомври миналата година работниците от радневското дружество излязоха на протест заради неизплатените им от месеци заплати.

Казусът в Раднево е подобен на този в Ловеч, където 500 работника не са получавали възнаграждения повече от половина година от най-голямата местна фирма.Служителите сигнализираха за това в безплатната приемна за граждани, организирана от „Изправи се.БГ“ в София.

"През целия период от възникване на проблема с неизплащане на възнагражденията на работниците и служителите на „Ремотекс-М“ - Раднево до момента Инспекцията по труда е била до тях и е упражнила всички свои правомощия, за да защити правата им". Това заяви в отговор на запитване на DarikNews.bg директорът на правната дирекция Цветомила Филипова.

"На работодателя са давани задължителни за изпълнение предписания, търсена е административнонаказателна отговорност и са събрани доказателства за иницииране на производство по несъстоятелност", уточни тя.

Именно благодарение на събраните от Агенцията доказателства и на заплатените в срок такси, включително и за извършване на съдебно-счетоводна експертиза, е образувано делото за откриване на производство по несъстоятелност и за обявяване в такава.

Делото е отложено единствено заради неявяване на представител на „Ремотекс-М“. С действията си в нито един момент Инспекцията не е била повод за забавянето му, поясни още юристката.

По тези дела Инспекцията има качеството на молител, внася исковата молба, дължимите такси и представя събраните при проверките доказателства. След образуване на делата по несъстоятелност на базата на събраните от Инспекцията по труда доказателства, разглеждането им не зависи от явяването на представител на Агенцията.

От Инспекцията по труда напомниха също така, че това е единствената институция, която с упражняването на правомощията си може да помогне на работниците, предпочели да не търсят сами правата си по съдебен ред и да получат дължими от работодателя плащания.