По-малко разрешителни за строеж
По-малко разрешителни за строеж / Dariknews.bg, архив

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 72 жилищни сгради със 167 жилища в тях и 20 974 кв. м разгъната застроена площ и на 78 други сгради с 32 847 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 13.3%, жилищата в тях - с 47.5%, а общата им застроена площ - с 42.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, също намалява с 8.2%, докато общата им застроена площ е повече с 30.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 41.2%, броят на жилищата в тях - с 21.0%, а разгънатата им застроена площ - с 1.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 16.4%, докато разгънатата им застроена площ спада с 12.5%.

През третото тримесечие на 2016 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 56 жилищни сгради с 242 жилища в тях и с 31 333 кв. м обща застроена площ, и на 53 други сгради с 39 089 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 15.2%, броят на жилищата в тях - с 29.2%, а общата им застроена площ е по-малко с 20.2%. Намаление с 5.4% се наблюдава и при броя на започнатите други сгради, докато разгънатата им застроена площ се увеличава с 22.9%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 33.3%, жилищата в тях - със 71.6%, а разгънатата им застроена площ - с 65.2%. Започнатите други видове сгради също се увеличават с 35.9%, а разгънатата им обща застроена площ - със 138.8%