Ден на спонтанните актове на доброта
Ден на спонтанните актове на доброта / Darik News, архив
Подай ръка на доброто“ е темата на конкурс за детска рисунка в Стара Загора.
 
Той е част от превантивната кампания „Обединени срещу насилието“ и по повод 24 февруари – Световен ден против тормоза в училище, известен още като "Ден на розовата фланелка“.
 
Всеки участник може да се представи с не повече от три авторски рисунки. Те трябва да бъдат с формат 35/50 см, а техниката е по избор. Младите таланти трябва да отбележат име, възраст, училище и телефон.
 
Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи: от 8 до 11 години, от 12 до 15 години и от 16 до 18 години.
 
Рисунките трябва да бъдат предадени до 1 март  на адреса на Комисията: Стара Загора,  ул. „Свети Княз Борис” №73 (до Радио Стара Загора), тел. 042 605516.
 
Специално жури ще оцени получените творби, а отличените ще получат награди.
 
Организатор на конкурса е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Стара Загора.