/ Община Стара Загора
Общински служители ще извършват проверки на договорите за озвучаване в туристическите и търговските обекти в Стара Загора, според промени в Закона за авторските и сродните му права.

Това съобщи зам.-кметът по туризма Красимира Чахова на информационен семинар-дискусия, организиран от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Служителите са определени със заповед на кмета Живко Тодоров.

Промените, влезли в сила от началото на годината, предвиждат контролните функции за публично изпълнение на музика да се поеме от кметовете на общини. Предвидените санкции за онези, които нелегално използват музика в търговски обекти, ще са от 2 до 10 хил. лева. Половината от събраните от глоби средства ще остават в общинските бюджети, а останалата част ще отива директно в Национален фонд „Култура“.

Идеята е инспекторите да проверяват дали търговските обекти имат договори с организациите за управление на права у нас. „Музикаутор“ и „Профон“ са създали общ онлайн портал, в който всеки ползвател може да подаде заявка за уреждане на авторските и сродните права при публично изпълнение на музика.

Порталът носи името Music-Pro и целта е да се улесни процедурата за ползвателите, които да подават документи директно към дружествата, поясни пред присъстващите Момчил Даскалов от Музикаутор.

Тази услуга се предлага и от независими дружества за опеделение на права, но същите са с по-ограничен репертоар. Лицата, извършващи дейност по лицензиране, трябва да са включени в съответния регистър на Министерството на културата.

Мая Никовска от Министерството на туризма разясни споделената отговорност и споделените задачи на общините и ведомството за категоризацията на туристическите обекти във връзка с въвеждането на Единната система за туристическа информация, която е стартирала досега в 5-6 общини и става задължителна за хотелиерите и ресторантьорите от есента.

На форума присъстваха още експерти от Комисията за защита на личните данни, Софтуерна асоциация и други. Участниците обсъдиха прилагането на Общия регламент за защита на данните, прилагането на Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.