проверка
проверка / община Казанлък
Кметът на Казанлък Галина Стоянова провери рисковите участъци на реки по населени места и разговаря за предприетите мерки по почистване и укрепване на речните корита с кметове по населени места.

Предвид очакваните интензивни валежи през предстоящата нощ, Стоянова е разпоредила организация за дежурства на екипи при необходимост от реакция при усложнената валежна обстановка.

Към момента няма данни за опасно повишени речни нива на територията на община Казанлък. Няма постъпили сигнали за опасност от наводнения към хора, животни и имоти.