/ община Стара Загора
Над 50 предложения съдържа дневният ред  на ноемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе дистанционно на 25 ноември от 9:00 часа.

Електронното гласуване ще се осъществява  чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки ще бъдат извършвани чрез приложението „Zoom“.

По време на тридесетото заседание на местния парламент ще бъдат обсъдени и гласувани вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на община Стара Загора и промяна в инвестиционната програма за 2021 година. Старейшините ще разгледат и възможността за удължаване на срока за погасяване на отпуснат временен безлихвен заем на общинското търговско дружество „Мересев“  ЕООД гр.Стара Загора.

Съветниците в Стара Загора гласуват дистанционно на извънредна сесия

В четвъртък старейшините ще гласуват промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ и разширение на ул. Капитан Петко Войвода“ при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове. Обсъдена ще бъде промяна на размера на таксата за битови отпадъци.

На заседанието ще бъде гласувано даване на съгласие за участие в европейска инициатива за насърчаване на устойчивата дигитална трансформация в градовете и общините в Европейския Съюз

Старейшините ще определят броя на таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината, както и реда и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите, както и минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Според предложението ще бъде запазен броят на жълтите автомобили на 560.

Ще бъде гласувано провеждането на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД. В дневния ред влиза още именуване на улици в кв. „Кольо Ганчев“.
 
община Стара Загора