онлайн изпит
онлайн изпит / Тракийски университет
В Тракийския университет се проведоха първите онлайн предварителни изпити от кандидатстудентската кампания за 2021 г.

Над 250 кандидат-студенти заявиха желание да проверят предварително знанията си по обща езикова култура и съответно в тестовете по биология, математика, география и обща техническа подготовка.

„Моята Родина“ бе темата на изпита по обща езикова култура, а за теста по биология бе изтеглен вариант 4, по математика изтегленият вариант бе 3, а за география и обща техническа подготовка съответно варианти 1 и 2. 

За предварителния изпит бяха създадени виртуални стаи от екипи на Тракийския университет, в които подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха 50 квестори.  

Варианти за различните  изпитни формати бяха изтеглени виртуално от кандидат-студенти от Казанлък, Стара Загора, Ямбол.