Над 20 запора на банкови сметки по интернет
Над 20 запора на банкови сметки по интернет / DarikNews.bg, архив

Данъчни запорираха над 20 банкови сметки по интернет на некоректни длъжници.

Служителите на приходната агенция в Стара Загора изпратиха по електронен път запорни съобщения до обслужващите банки. Новият начин на налагането на тази обезпечителна мярка стартира пилотно в дирекциите в София, Варна и Пловдив. Предстоят преговори за разширяване на кръга на банките, с които НАП ще работи и занапред.

Запорът върху банковата сметка е една от принудителните обезпечителни мерки, които НАП налага, заради невнесени в срок данъци и осигуровки. Друга подобна мярка е запор върху работната заплата. Сред собствеността, която подлежи на запор заради задължения към хазната, са движимите вещи - лични и служебни автомобили, селскостопанска техника, и т.н. Освен да ги запорират, инспекторите от НАП, могат и да ги продадат на търг, в случай че некоректните данъкоплатци отказват да внесат просрочените си задължения. Публичните изпълнители често налагат и възбрани върху недвижимите имоти на длъжниците.

Прилагането на новия начин на запориране на банковите сметки ще продължи.