/ iStock/Getty Images
В последните няколко години има засилен интерес на турския бизнес към региона на Стара Загора, както и обратно.

Как да наемем на работа чужденци обсъдиха експерти и работодатели

За това съдейства доброто партньорство на ръководството и екипа на Старозагорската палата с различни турски организации, като Одринската търговско-промишлена палата, Одринската стокова борса и турските организации, участващи в европейската мрежа Enterprise Europe Network.

Стара Загора с отличие „Успешна община“ от Българската агенция за инвестиции (СНИМКИ)

Тези контакти се активираха особено след старозагорската културна и бизнес мисия в Одрин през м. април 2018 г., с участието на Държавна опера Стара Загора и след работната среща в Одринската стокова борса през юли 2019 г. 

Ниското заплащане и липсата на сигурност са водещи причини за отлив на работна сила

Въз основа на всичко това и за подобряване на бъдещите комуникации с бизнеса и различни бизнес организации в Република Турция, към Търговско-промишлена палата Стара Загора с престижно класиране в международна класация се обособява Hаправление Турция с координатор, Исмет Чавушоглу, собственик и управител на фирма Елте Инженеринг ООД, дългогодишен член на Палатата, който има сериозни заслуги за успешното развитие на отношението между Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Турция.

Стара Загора с престижно класиране в международна класация

Офисът на новото звено ще бъде на ул. "Темида" 5, където, освен в централния офис на Палатата, ще могат да се осъществяват двустранни бизнес срещи, с всички необходими условия затова, включително с комплексно бизнес обслужване и с турско-български превод.