семинар
семинар / ТПП
Работен семинар на тема „Как да наемем на работа чужденци от трети страни“  се проведе в Стара Загора. В него участваха над 50 представители на фирми от региона, организации и заинтересовани лица, които се запознаха с дейностите на ERIAS - Европейска схема за интеграция на хора от трети страни на европейския пазар на труда.

Основните цели и дейности по проект ERIAS са:

- повишаване на осведомеността на организациите в полза на бизнеса относно необходимостта и ползите от ранното включване на гражданите на трети страни в пазара на труда;
- обучения на граждани на трети страни в София, Хасково и Стара Загора по български език, предприемачество и възможностите за наемане на работа в България;
- услуги по консултиране и подкрепа на граждани на трети страни при стартиране на бизнес в България;
- насърчаване на по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни от различни сфери.

Нормативната уредба за заетост на чужденци, основните видове разрешения за достъп до пазара на труда на чужденци от Агенцията по заетостта, процедурите за предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда, срокове и необходимите документи за деклариране на заетост на граждани на трети държави бяха представени в детайли от Жулиета Върлякова от ДБТ - Стара Загора.

Организатор на семинара е Търговско-промишлена палата - Стара Загора по проект ERIAS - Европейска схема за интегриране на бежанци.