Монтират нови отводнителни улеи на проблемни места

Силен дъжд се изсипа над Стара Загора има наводнени мазета
Силен дъжд се изсипа над Стара Загора има наводнени мазета
Нови отводнителни улеи, които да уловят повърхностните дъждовни води, монтират на проблемни участъци в Стара Загора. Причината е голямата денивелация на терена на града и съществуващите надлъжни наклони на уличната мрежа, които при обилни валежи, допринасят за събиране на голямо количество вода по уличната мрежа.
 
Новите отводнителни съоръжения ще бъдат с по–големи отвори на решетките от поставените до момента и с висок клас на натоварване - F900.
 
Направена е експертна оценка за местата на улеите, които са в съответствие със съществуващата канализационна мрежа и нейната възможност да поема дъждовните води.
 
Предвижда се поставянето им на следните проблемни места:
 
- кръстовище на ул. „Д-р Тодор Стоянович“ и ул. „Цар Калоян“;
 
- кръстовище на ул. „Княз Ал. Батенберг“ и ул. „Цар Калоян“;
 
- кръстовище на ул. „Княз Ал. Батенберг“ и бул. „Цар Симеон Велики“;
 
- кръстовище на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Х. Д. Асенов“;
 
- напречните улици на ул. „Св. Княз Борис“, в участъка от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул. „Хаджи Димитър Асенов“.

 
Монтирането на новите улеи ще започне поетапно, като жителите на Стара Загора ще бъдат уведомявани предварително за временно преустановяване на движението.