ремонт
ремонт / ТЕЦ Гълъбово
Въглищната централа ще осигури допълнителни 202 МВч за нуждите на НЕК и пазара на електроенергия
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“  завърши плановия годишен ремонт  на втори енергоблок седмица преди крайния срок и така дава възможност на Националната електрическа компания (НЕК) за достъп до 202 МВч допълнителна мощност в случай на необходимост. 

Централата приключи успешно ремонтните дейности и на останалите три енергоблока, предвидени за настоящата календарна година.  Работата по блок 1, 3 и 4 продължи три седмици, докато  блок 2 отне 65 дни на експертните екипи. През това време беше извършена задължителната профилактика на съоръженията за осигуряване на сигурна и безопасна експлоатация на цялата централа. 

Ремонтната кампания и задължителната проверка на системите бяха предшествани от подробен анализ на дейността на централата в предходни периоди. Специално формирана работна група имаше задачата да планира и приоритизира видовете ремонтни дейности, които бяха поверени на външни подизпълнители и дългосрочни партньори със сериозен ангажимент по поддръжката на съоръженията.

Благодарение на синхронизираните усилия на екипите на  ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“  и всички подизпълнители, процесът по планов ремонт на централата  бе завършен в пълния си обем преди поставените крайни срокове. Както и до този момент, организацията на дейностите и управлението на процеса бяха съобразени с най-строгите правила за безопасност.