домашно насилие
домашно насилие / iStock/Getty Images
Брандирани предпазни маски за лице ще бъдат носени по време на 16-дневната кампания срещу насилието
Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”.

Тя е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Инициативата започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. Акцент отново е темата за домашното насилие.

В рамките на кампания ще бъдат разпространени информационни плакати с 24-часовата консултативна телефонна линия - 042-64-11-11 за жени и деца, пострадали от насилие, на ключови места, каквито са приемните на районните полицаи, полицейските управления на територията на община Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево и Чирпан, кметствата в общините, центровете за спешна медицинска помощ, спешните кабинети, както и в някои търговски обекти и в автобусите и тролейбусите в Стара Загора.

Специално брандирани предпазни маски за лице ще бъдат носени по време на 16-дневната кампания, от кондукторите в градския транспорт, както и от публични личности, полицейски служители и касиери в търговски обект. Сдружение “Самаряни” осъществява информационната кампания в партньорство с Община Стара Загора, “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, магазин за хранителни стоки , публични личности и доброволци.

Вярваме, че по този начин ще съдействаме на повече хора, които търпят домашно насилие или са свидетели на такова, да направят своя информиран избор и да КАЖАТ..., а не да маскират насилието!

От 2004 година до м. септември, 2020 г., включително, настанени в Кризисния център – общо 746 клиенти, като 427 от тях са деца – 368 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове; към Приемната – общо 1485 клиенти; осъществени консултации в рамките на Консултативните линии - 24-часовата телефонна линия (042/ 64 11 11) и онлайн – над 230; проведени терапевтични сесии с деца в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие” през 2020 г. - 9 деца и 1 семейство.