Галина Стоянова на работно посещение в Швейцария
Галина Стоянова на работно посещение в Швейцария / Община Казанлък
Галина Стоянова ще вземе участие в срещата в Страсбург, Франция на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, която ще се проведе от 28 до 30 март.
 
В седалището на Съвета на Европа ще се проведе 32-та Сесия на Конгреса на Съвета на Европа. Основна тема и на двете сесии през 2017г. са децентрализираните политики за успешна интеграция на бежанците. Сред акцентите са младежките политики в подкрепа на прехода на младите към самостоятелен живот, корупцията, изпълнението на Европейската харта на местното самоуправление в 47-те държави членки.
 
В българската делегация участват и кметът на община Пловдив Иван Тотев, на община Елена Дилян Млъзев, Силвия Стойчева, председател на Общински съвет – Самоков, кметът на община Сатовча Арбен Мименов, председателят на Общински съвет – Созопол Красимира Германова.
Българското представителство е разпределено и в двете конгресни камари - на местните власти и на регионите. Галина Стоянова е представител в Камарата на местните власти, титулярен представител в Комисията по актуални въпроси и заместник–представител в Комисията по наблюдение.


Конгресът е институцията в рамките на Съвета на Европа, който изразява гласа на местните и регионалните власти на всички 47 държави-членки и е в ролята на пазител на Европейската харта за местно самоуправление, отговорен да насърчава прилагането на общи стандарти на Съвета на Европа за местна автономия и регионалната демокрация в Европа и в съседство.