/ iStock/Getty Images
Временно се забранява разходката на домашни любимци в радиус повече от 250 метра от постоянния или настоящ адрес на собственика
С решение на Общинския оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в Стара Загора се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки, съобщиха от Общината.

Затягат мерките срещу коронавируса: Въвеждат вечерен час в област Стара Загора

Със заповед на кмета Живко Тодоров от 31 март, временно се забранява разходката на домашни любимци в радиус повече от 250 метра от постоянния или настоящ адрес на собственика.

Преустановява се събирането на повече от двама пълнолетни, както и на групи от малолетни и непълнолетни - три или повече лица, на открити обществени места. Клиенти, изчакващи ред извън търговски обект, трябва да бъдат на разстояние един от друг не по-малко от два метра.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Към момента няма регистриран болен от COVID-19 старозагорец

За целта управителите на търговските обекти е необходимо да обезпечат това, като се запази организацията за ограничаване и за намиращите се вътре в търговския обект. При неизпълнение на заповедта ще бъдат налагани санкции, съгласно чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания.

Длъжностните лица, които могат да налагат наказания при неизпълнение на настоящата заповед - са полицейски служители при ОД на МВР, общински служители от звената „Общинска полиция“, „Инспекторат“ и „Общинска охрана“.

Контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на Стара Загора

Препис от заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметове, секретаря на Община Стара Загора и директора на ОД на МВР за изпълнение, както и на директора на РЗИ и на областния управител за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора.