Дистанционен телемониторинг ще се предлага в Казанлък

Иновативен метод за проследяване на здравословното състояние на възрастни и хора с увреждания ще бъде приложен в община Казанлък

телемониторинг
телемониторинг / Община Казанлък
Иновативен метод за проследяване на здравословното състояние на възрастни и хора с увреждания ще бъде приложен в община Казанлък
За първи път у нас в Община Казанлък ще бъде приложен метод за дистанционно проследяване на здравословното състояние на възрастните хора и на хората с увреждания, обхванати от социалната услуга „Патронажна грижа“. Решение за това гласува на сесия Общински съвет -  Казанлък. Автор на иновативната разработка е видният кардиолог от Казанлък д-р Бойчо Бойчев, известен с предоставяната цялостна система за телемониторинг в реално време на ЕКГ и други жизненоважни показатели на пациентите в реално време.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете на лица с увреждания и на възрастни хора над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

След гласуването на общинските съветници предстои в бюджета на Община Казанлък да бъдат заложени средства в размер на 32 000 лв. за извършване на дистанционен телемониторинг и последваща оценка на състоянието на потребителите по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, тъй като няма програма, по която може да се осигури финансиране. Чрез финансово обезпечаване на телемониторинговото наблюдение ще се осигури нова, допълнителна, високотехнологична медицинска услуга на най–уязвимите в социален план групи от населението на община Казанлък.

Подготовката на необходимия персонал и актуализацията на годишния бюджет на Общината вероятно ще позволят иновативната услуга да бъде предложена през месец октомври тази година.