спешен център
спешен център / Община Казанлък
296 са случаите през изминалата година на деца с различни проблеми, по които са работили и помагали специалистите от Центъра за образователна подкрепа в Казанлък. Над половината от случаите са свързани с емоционално-поведенчески проблеми, произхождащи от психологически травми в семейството, в училище, страхови неврози и други травмиращи изживявания за деца, съобщи Мария Гинева, директор на Центъра.

спешен център
Община Казанлък


Сред новите придобивки на Центъра, който се намира на улица „Войнишка“ в Казанлък, е Откритият спешен център, в който ще могат да се настаняват краткосрочно деца с различни проблеми, нуждаещи се от закрила при различни застрашаващи живота и здравето им случаи. Спешният център разполага с кухня, 4 легла, баня, и е предназначен за деца в риск от 3 до 18 годишна възраст.

спешен център
Община Казанлък


Заедно с него в Центъра за образователна подкрепа в Казанлък вече работи и е на разположение на деца, родители, специалисти и служители на реда, „Синя стая“. Тя дава възможност за еднократен, деликатен разговор на специалист с дете, пострадало или станало свидетел на насилие. Целта е да се избегне допълнителното травмиране на детето от предстоящо изслушване, като в същото време предостави необходимата информация за преживяното на всички заинтересовани страни в досъдебното и съдебното производство.
 

спешен център
Община Казанлък