/ община Казанлък
Седем казанлъшки деца, постигнали големи успехи през учебната 2020 - 2021 година, получиха грамоти и им бяха отпуснати едногодишни стипендии.
 
За постигнати високи резултати на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания Кметът Галина Стоянова и комисия в Община Казанлък отличиха:
 
Ина Еленкова Овчарова, ученичка в шести клас на НУПИД "Акад. Дечко Узунов", с постижения в област „Изкуство“ (приложно изкуство).

Диан Иванов Драгнев, ученик в пети клас на ОУ "Мати Болгария", с постижения в област „Изкуство“ (литературно творчество).

Грациела Георгиева Кънина, ученичка в четвърти клас на СУ "Екзарх Антим I", с постижения в област „Изкуство“ (пиано).

Правителството одобри 32 940 лв. за стипендии на даровити деца

Фая Вескова Гератлиева, ученичка в шести клас на НУПИД "Акад. Дечко Узунов", с постижения в област „Изкуство“ (литературно творчество).

Белослава Валентинова Иванова, ученичка в осми клас на СУ "Екзарх Антим I", с постижения в област „Изкуство“ (танцово изкуство - балет).

Катрин Петрова Димитрова, ученичка в седми клас на ППМГ "Никола Обрешков", с постижения в област „Изкуство“ (танцово изкуство - балет).

Рая Мирославова Енева, ученичка в четвърти клас на СУ "Екзарх Антим I", с постижения в област „Изкуство“ (литературно творчество).

Ежегодните едногодишни стипендии се отпускат по Общинската програма за закрила на детето, приета с решение на Общински съвет, за да поощрява млади таланти.
 
община Казанлък