/ Тракийски университет
Сградата на Педагогическия факултет на Тракийския университет е изцяло обновена, като за санирането й, висшето училище отдели 680 хиляди лева. Закупени са близо 50 нови климатици, изцяло подменени и оборудвани са 2 компютърни кабинета и са ремонтирани санитарни помещения със средства на факултета.

Сградата посреща студентите с ефектни знамена, светещи в цветовете на националния флаг и на знамето на Европейския съюз.

Всяка една стъпка, която прави университетът, е крачка към признанието, той да бъде обявен за първия Зелен университет в България, посочи ректорът доц. Добри Ярков при откриването на обновената сграда.

Близо 2000 първокурсници прекрачиха прага на Тракийския университет в Стара Загора

Той припомни, че по време на пандемията са завършени ремонтите на Педагогическия факултет и Медицинския колеж, инвестирани са до момента над 10 милиона лева в енергийна ефективност.

Педагогическият факултет на Тракийски университет е втори по рейтинг в страната. Тази година бе изпълнен изцяло предвидения държавния прием от 220 бъдещи учители и са приети още 30 в платена форма на обучение.    

На откриването на изцяло обновената сграда присъства и деканът на учебното звено проф. Таня Борисова.
 
Тракийски университет