ремонт детска градина
ремонт детска градина / община Стара Загора
78 са детските градини в Старозагорска област, които са функционирали през изминалата година.
 
През учебната 2019/2020 година в тях са записани 10 201 деца или с 0.7% по-малко от броя им през предходната година, отчитат от ТСБ-Югоизток.
 
Местата в детските градини за отчетения период в региона са 10 790, като обхватът на децата в тях е 78.7%.
 
Средният брой деца в една детска градина за област Стара Загора е 131 при 118 за страната, а една група се формира средно от 24 деца (23 за страната).
 
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 883 души, като в сравнение с предходната учебна година нараства с 25 души, или с 2.9%.
 
Детските учители са 825 или 93.4% от педагогическия персонал.