левове пари
левове пари / iStock/Getty Images
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли е 1 207 лв.,за август - 1 181 лв. и за септември - 1 292 лева. Данните са на ТСБ-Югоизток.
 
През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 226 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на годината с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 39.2% и „Държавно управление“ - с 9.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Строителство“ с 8.6%.
 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в областта нараства с 5.2%, като в обществения сектор е с 8.8%, а в частния - с 2.3%.
 
В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие, област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 855 лв.), София (1 297 лв.), Враца (1 262 лв.) и Варна (1 259 лева).
 
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември нарастват с 0.2% спрямо края на юни, като достигат 97.7 хиляди.
 
Спрямо края на второто тримесечие на най-голямо увеличение на наетите лица е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“, а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“.
 
В края на септември тази година в сравнение с края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хиляди, или с 2.5%.