Ръководството на „Топлофикация София“ участва в откритото заседание на КЕВР за обсъждане на новите цените за регулаторен период 2022/23 г., съобщиха от дружеството.

КЕВР: Средното поскъпване на топлоенергията от 1 юли ще е с около 39%

Дружеството заяви, че приема предложената цена за топлинна енергия, но изрази несъгласие с някои корекции по ценообразуващите елементи, за което по-късно внесе официално свое становище.

„Топлофикация София“ акцентира върху поисканото намаляване на разходите за персонал, както и на технологичните разходи за пренос на топлоенергия. „Топлофикация София“ подчертава, че цени високо своите експерти и екипите си и изразява категоричното си несъгласие с корекциите за поредна година на разходите за заплати и възнаграждения, както и с орязването на предвидените средства за социални надбавки.

Работните заплати са предмет на ежегоден преглед и преговори, като винаги се търси баланс между исканията на синдикатите, финансовите възможности на дружеството, препоръките на кредиторите и размера на утвърдените разходи от КЕВР.
 
В своето становище дружеството изразява също твърдо несъгласие с корекцията на признатите за регулаторни цели технологични разходи по преноса. Ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД посреща с разбиране стремежа на КЕВР да запази социално поносима цена за потребителя, но подчертава, че исканото драстично намаляване на размера на признатите технологични разходи за пренос ще донесе директна финансова загуба на дружеството в размер на близо 67 млн. лв.
 

КЕВР обяви: С колко скачат токът и парното

В своето становище до КЕВР „Топлофикация София“ обръща внимание, че ако бъдат приложени всички подходи към ценообразуването от доклада на регулатора, това ще доведе до загуби за дружеството в размер на близо 154 млн. лв. и настоява КЕВР да вземе предвид представените в становището мотиви.

С аргументираните си възражения „Топлофикация София“ предлага конструктивен път за решение на КЕВР, който няма да се отрази на потребителите и би запазил цената за топлинна енергия, определена от КЕВР в доклада от регулаторния преглед.