С решението на Софийския градски съд от 8 ноември 2021 г. по колективния иск срещу Столична община за превишение на нормите на фини прахови частици съдът признава част от исканията на жалбоподателите, а в друга част изцяло ги отхвърля, потвърждавайки предприетите от общината действия за подобряване на качеството на въздуха. Вследствие на предприетите мерки от страна на Столичната община в последните три години няма превишение на средногодишната концентрация на ФПЧ10. Това се посочва в позиция на Столичната община по повод на днешното решение на Софийския градски съд.

Съдът отхвърля изцяло твърденията на жалбоподателите, че от 2017 г. до момента Столична община е бездействала и не е приет оперативен план с мерки за намаляване на рисковете от превишения на нормите за качество на въздуха. С решението на съда се отхвърля и твърдението, че Столична община не е изпълнявала задължението си да информира обществеността относно качеството на атмосферния въздух.

Съдът: Общината е допуснала системно замърсяване на въздуха в София

Съдът отхвърля и твърдението, че Програмата за управление на качеството на въздуха на атмосферния въздух на Столична община не отговаря на законовите изисквания. Отхвърлено е и твърдението, че от 2017 г. до момента общината е бездействала и не е предприела ефективни мерки и действия за опазване на качеството на въздуха за нормите на ФПЧ 2,5, се посочва в позицията.

В частта, в която са приети исканията на жалбоподателите, Столична община вече е предприела описаните от съда мерки. На първо място, по отношение на искането за въвеждане на стимули за незамърсяващи методи на отопление, Столична община от няколко години изпълнява първата и най-голяма програма за безплатна подмяна на стари печки на дърва и въглища на домакинствата с екологични форми на отопление. Само до края на тази година Столична община ще монтира над 1100 екологични уреда за отопление, които заменят стари замърсяващи печки. Програмата, финансирана с европейски средства, продължава и през следващата година, отбелязват от Столичната община.

На второ място, в посочения в съдебното решение срок, Столична община реализира най-мащабната програма за модернизация на градския транспорт. В периода е пусната в експлоатация третата линия на метрото, обновени са 90 процента от автобусите на градския транспорт с нови ЕВРО6 и се реализира програма за закупуване на електробуси /над 60 вече са доставени в София/.

Обмислят евросубсидия за покупка на електромобили у нас

В последната година Столична община изпълни и постановеното в решението на съда искане за изграждане на нови буферни паркинги. Вече работят три нови паркинга по третата метролиния, както и един допълнителен по първа линия. Столичният общински съвет одобри и програма за изграждане на етажни паркинги в кварталите, като в процес на одобрение са три проекта в "Надежда", "Студентски" и "Слатина". Столична община изпълнява и специална програма за облагородяване на т.нар. кални точки в кварталите, като през тази година са реновирани 48 такива места.

Столична община завършва и проекта и Наредба за въвеждане на зони с ниски емисии, за което с решението на съда се постановява 6-месечен срок. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух срокът за приемането й е януари 2022 г. Столична община е готова с въвеждането на две нискоемисионни зони, които са и технически обезпечени, посочват от общината.
БТА