/ Аделина Ангелова, Столична община
Фандъкова провери почистването на река Слатинска
"Почистването на речните корита е основна дейност за превенция срещу наводнения. Наблюдаваме реките и чрез изградена система за наблюдение в реално време на 30 точки на речните корита в града". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на дейностите по почистване на участък от река Слатинска, съобщиха от Столична община.

Почистването на речни корита започна с участъци от река Суходолска в район „Илинден“, охранителен канал в Западен лесопарк в район „Красна поляна“, дере по ул. „Планинец“ в район „Витоша“, река Боянска в район „Красно село“ и други.

Пътят към Дивотинския манастир ще е готов до края на август (СНИМКИ)

Приключва почистването на река Владайска и река Перловска в централна градска част. В момента дейностите по почистване се извършват в река Домуз дере, река Новачица, река Банска, река Градоманска и други.

Почистени са и водостоците на Софийски околовръстен път - Южна дъга. През 2021 г. от общинския бюджет е осигурено финансиране в размер на около 1.3 млн. лв. за почистване на 122 участъка с дължина около 54 км.

До края на месец ноември се предвижда да приключи почистването на останалите 60 броя речни участъци, финансирани от бюджета на Столична община.