Общинска избирателна комисия Столична прекрати предсрочно пълномощията на кмета на район "Красно село" Росина Станиславова.

На 22 февруари ВАС потвърди конфликта на интереси на Станиславова, установен по-рано от КПКОНПИ. Според комисията кметът на столичния район „Красно село“ е реализирала конфликт на интереси в частен интерес на свързано с нея лице – нейната дъщеря. Според законодателството и съдебната практика, като лице, заемащо висша публична длъжност, Станиславова е трябвало да си направи самоотвод.

Кметицата на „Красно село”: Атаките на политици и икономически кръгове срещу мен не са случайни

Срещу Росина Станиславова се водят още две съдебни дела за конфликт на интереси, установени от КПКОНПИ.

Едното е за това, че тя е определила сама себе си като ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., сама е определила размера на почасовата ставка за себе си и е избрала екипа за работа по проекта. Наложена й е и глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9 981, 46 лв. Второто е за това, че в качеството си на кмет тя е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в Общината, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет. В същото време тя ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество.


ВАС: Кметицата на „Красно село“ е в конфликт на интереси

Станиславова може да оспорва решението на ОИК – Столична община в 7-дневна срок пред Административен съд-София.

Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев и столичният кмет Йорданка Фандъкова вече настояха ДБ да предложат зам.-кмет, който да довърши мандата на Росина Станиславова.

"Демократична България" оттегли доверието си от кмета на район "Красно село" още през 2021 г.