Митко Михайлов
Митко Михайлов / Министерски съвет

Митко Михайлов е назначен отново за областен управител на област София от служебното правителство.

Притежава дългогодишен административен и управленски опит, заемал е ръководни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството на младежта и спорта.

През 2015 г. е заемал поста зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а в периода май 2021 г. – януари 2022 г. е бил областен управител на област София. Притежава висше икономическо и юридическо образование.

МС