Лабораторно-изпитвателният комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“, част от Веолия, вече извършва под акредитация, тестване и анализ за соматични колифаги и легионела във води за питейно-битови цели, съобщиха от дружеството.

Те са болестотворни бактерии, които освен опасни за здравето са и индикатор за замърсяване на водата. Двата вида бактерии са включени в последната актуализация на европейската директива за качество на питейната вода от 12/2020 г., но още не са задължителни за изследване според българското законодателство.

„Софийска вода“ с нов и модерен начин за директно плащане на задълженията

Въпреки това, ЛИК вече ги добави в обхвата си на акредитация, като я препотвърди за следващите четири години. Освен за тези бактерии „Софийска вода“ е акредитирана да анализира салмонела в утайки, биоотпадъци и почви чрез PCR в реално време.

Лабораторията разполага с необходимата апаратура, но и разработена методика за PCR изследвания включително за наличие на Sars-Cov-2 в отпадъчните води. В разширения обхват на акредитация влизат и още допълнителни химични анализи.

На 16 август ЛИК навлезе в следващия си четвърти 4-годишен етап на акредитация след проведена оценка от ИА „Българска Служба за Акредитация“ и получи нови сертификат и заповед за акредитация до 2026 г.

Лабораторията на „Софийска вода“, част от Веолия, е акредитирана за първи път през 2010 г. Акредитацията  е гарант за компетентност, ресурсна обезпеченост и възможност да се докладват валидни и метрологично проследими резултати.

Само за 2021 г. акредитираната лабораторията на "Софийска вода" е взела над 9000 проби от целия път на питейната вода до крайния клиент, върху които е направила над 150 000 анализа.