"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

Във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за реконструкция на уличен водопровод по ул. 319 и ул. „Крайречна“, кв. „Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода” в района на: в.з. Киноцентъра, в.з. Габаро- азмата и кв. „Драгалевци“.

„Софийска вода“ с нов и модерен начин за директно плащане на задълженията

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Захари Зограф“ на кръстовището с ул. „Герена“.

Във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за реконструкция на уличен водопровод по ул. „Петър Никифоров“, Банкя се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода” в района на: ул „Варна“ от ул. „Петър Никифоров“ до края на улицата, ул. „Орех“, ул. „Хумата“, ул. „Язовирски път“, ул. „Малина“, ул. „Бреза“, ул. „Скакач“, ул. „Върба“, ул. „Петър Никифоров“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Пожаревски път“, ул. „Камчия“, ул. „Тунджа“, ул. „Бряст“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: на площада на кв. Вердикал“.

Във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Йерусалим“, жк. „Младост“ 1 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в: бл. 47, бл. 47 А, бл. 47 Б, бл. 47 В, ул. „Йерусалим“ № 11, магазин „Промаркет“ на  ул. „Димитър Доспевски“ № 2А и сграда на „Социални грижи“ до бл. 47.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: пред бл. 47 В.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 080/0 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.