Изучаване на китайски език във Варна
Изучаване на китайски език във Варна
Министерският съвет одобри допълнителни разходи за изплащане на стипендии
Младежи с изявени дарби ще получат финансови бонуси. Това ще стане след ободрение на Министерския съвет относно допълнителни разходи за 2021 г.

Изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане ще се осъществи по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби както от държавни, така и от частни училища, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Предложението е да бъдат осигурени 248 460 лв. за доизплащане на стипендиите, отпуснати през 2020 година. Предвидено е и еднократно финансово подпомагане на ученици от държавни и общински спортни училища, както и на такива от  частни училища през четвъртото тримесечие на 2020-а и първото тримесечие на 2021-а.

С правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища за бюджетната 2021 година.

Средствата, необходими за подпомагане на физическата активност, в държавните спортни училища за бюджетната 2021 година в размер на 12 890 лв., са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства.
БТА