/ iStock/Getty Images
Другото условие е да учат в специалности, които са ключови за българската икономика
Стипендия от 100 лева месечно ще се отпуска на студентите, завършили училище с високи резултати на държавните зрелостни изпити и избрали да следват в професионални направления, които са важни за българската икономика. Сред тях са педагогическите, физическите, химическите и инженерните науки, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Родители искат промяна на матурата по математика след седми клас

Предвижда се тази стипендия да се отпуска на студенти, които са сред първите 10 процента с най-високи оценки на изпита по български език и литература (БЕЛ) за страната, а на втория държавен зрелостен изпит резултатите им са над средните за страната. Стипендия ще получават и студентите, които са имали над средния за страната успех по БЕЛ и са сред 30-те процента с най-високи резултати на втория държавен зрелостен изпит по "Математика", по "Физика и астрономия" или по "Химия и опазване на околната среда".

МОН препоръчва на директорите: Втора смяна да приключва до 18.30


Условие за отпускане на стипендия е студентите да са избрали обучение по професионалните направления - "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство".

По 100 лева стипендия ще могат да получават и студентите, които се обучават и по защитената специалност "Хидростроителство" от професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия".

Предложение: 4-годишните със задължителна предучилищна само в детските градини


Тази стипендия ще бъде допълнителна към другите две, които и сега могат да получават студентите от съответното висше училище - за успех и доход, както и за отличен успех, при условие че се обучават в едно от 36-те приоритетни професионални направления. Сред тях освен природни науки, математика и информатика, има и хуманитарни, като "Филология", "История и археология", "Философия" и "Религия и теология". Размерът на тези две стипендии варира от 70 до 150 лева, като сумите се определят според правилата на съответното висше училище.
От такси за обучение ще бъдат освободени новоприетите студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия. Те ще получават и стипендия от 240 лева през първата година на следването си, а през следващите години, при условие, че имат успех над 4.00.