/ БГНЕС
Главната причина за прекъсванията на топлоподаването в град Перник през последните седмици е възникналият на 19 февруари пожар, заради късо съединение на маслен кабел 6 kV, който засяга и други силови кабели, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.
 
Повредените кабели прекъсват електрозахранването към основни съоръжения в централата, част от които са в цех "Въглеподаване". Основното и резервното гориво на "Топлофикация-Перник" са въглища. Вследствие на прекъснатата доставка на въглища централата превключва котлите си на работа с природен газ. При промяна на горивото съоръженията в централата не могат да достигнат необходимата топлинна мощност.
 
Проверяват техническото състояние и експлоатацията в Топлофикация-Перник

Поради това в периода 19-28 февруари 2018 г. "Топлофикация-Перник" е подавала топлинна енергия с понижени температурни параметри, като са констатирани периоди, в които температурата водата е била с около 10-20 градуса по-ниска от утвърдената по график.

През януари: Авария остави Перник без парно

Топлопреносната мрежа на "Топлофикация-Перник" АД е с обща дължина 136 151 м. През последните пет години топлофикационното дружество не е извършвало планова подмяна на амортизирани участъци на мрежата. За този период са подменяни само отделни участъци за отстраняване на аварийни пробиви, чиято обща дължина е 2747 м.
 
През февруари: Перник пак остана без парно

През 2017 г. аварийните пробиви на топлопроводи от мрежата на "Топлофикация-Перник" са се увеличили с 30% спрямо предходната година. Това са установили контролните органи на Министерството на енергетиката, в рамките на извънредната проверка, която е приключила днес.
 
Проверката е установила още, че през целия зимен период "Топлофикация-Перник" АД е поддържала достатъчен резерв от гориво, по-висок от нормативно определения. Резултатите от проверката, касаещи качеството на топлоподаването, ще бъдат предоставени на компетентния орган - Комисията за енергийно и водно регулиране.