/ Thinkstock/Getty Images
Община Сливен и Издателска къща „Жажда“ обявяват VIII Национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“.

Приеха новия план за защита при бедствия в община Сливен

Регламент:


В конкурса участват поети от цялата страна, издали стихосбирки през предходната година, но не по-късно от 1 март. Награди - Награда „Дамян Дамянов” - присъжда се за постижения в областта на поетичното творчество на автори, участвали в Националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов” и издали стихосбирка през предходната година, но не по-късно от 1 март на текущата година. Придружава се от почетен диплом, плакет и парична премия в размер на 1000 лв.

- Награда за дебют – придружава се от грамота и ангажимент за издаване на следващата книга на отличения автор, осигурени от Издателска къща „Жажда”.

Кметът Стефан Радев: Ще продължим да инвестираме в по-качествена среда и бъдеще за децата на Сливен (СНИМКИ)

Условия:


Книгите, в три екземпляра, придружени от библиографска справка за автора, се изпращат до 31 март 2020 година /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес:
Община Сливен

Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” - за конкурса „Дамян Дамянов”, пл. „Цар Освободител” 1, Сливен - 8 800.

Резултатите ще бъдат обявени до 8 май на сайта на Община Сливен - www.sliven.bg. Носителите на наградите ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото на церемонията по връчването на наградите.