/ ThinkStock/Getty Images
Във връзка с поредния случай на сексуална злоупотреба с дете в село Сотиря, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) сезира Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен, за оказване на психологическа подкрепа на пострадалото дете и неговото семейство и за предприемане на мерки за закрила, съобщиха от Агенцията.

Съдът остави в ареста двамата, посегнали на 7-годишно дете в Сотиря

Сезирани са и кметовете на Община Сливен и село Сотиря за предприемане на действия за гарантиране сигурността на децата в населеното място, при необходимост и със съдействието на органите на полицията.

Заради второ посегателство над дете, искат в Сотиря постоянно полицейско присъствие

В становище по случая ДАЗД осъжда остро поредния случай на сексуално посегателство спрямо дете. От Агенцията изтъкват, че превенцията и борбата срещу сексуалната злоупотреба с деца изискват сътрудничество между всички отговорни институции.

Единият от нападателите на детето в Сотиря блудствал с жертвата и преди месец

При всеки случай на злоупотреба с дете следва да сме по-сензитивни, да се реагира незабавно, като бъдат уведомявани органите за закрила на детето - Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Социално подпомагане" или Държавната агенция за закрила на детето, посочват от Агенцията и напомнят, че в Закона за закрила на детето е регламентирано задължението за съдействие при случаи на насилие над дете, като изчерпателно е посочен редът за сигнализиране и действията от страна на специалистите.
БТА