Световен ден на околната среда
Световен ден на околната среда / netinfo

През 1972 г., на Общото събрание на ООН, 5 юни е обявен за Световен ден на околната среда, за да се отбележи откриването на Стокхолмската конференция. Отбелязването на 5 юни е едно от основните средства, чрез които ООН стимулира осведомеността за околната среда по цял свят и засилва политическото внимание и действие.

"Твоята планета се нуждае от теб - присъедини се към борбата с изменението на климата!" е мотото определено от Програмата на ООН за околна среда за  тазгодишното честване на 5 юни. Специалният ден, в който се отбелязва този празник цели да предизвика интерес към природата в световен мащаб и да се набележат активни дейности, които да спомогнат съхраняването й.

Акцентът тази година ще бъде насочен към поощряване на отделния човек да се присъедини към световните усилия за борба с изменението на климата, което ще спомогне за намаляване на бедността и подобряване управлението на горското богатство.

Световният ден за опазване на околната среда може да бъде честван по много и различни начини, включително велосипедни походи, "зелени" концерти, конкурси за есета и плакати в училищата, засаждане на дръвчета, дейности за рециклиране, кампании за почистване и много други.

В много страни това събитие се използва за привличане на вниманието на политиците към екологичните проблеми.