Среща на кметове за референдума
Среща на кметове за референдума / Общински пресцентър Стралджа

Секретарят на община Стралджа Атанаска Христова събра на работна среща кметове и кметски наместници от общината за уточняване задълженията  по организация и провеждане на предстоящия референдум на 27 януари. Тя припомни, че част от основните задачи на кметовете са свързани с проверка на помещенията за провеждане на избора, осигуряване на отопление и осветление, транспорт за превоз на СИК, на бюлетините, съдействие за предаване  протоколите в РИК и др.

Всеки от кметовете и кметските наместници получи и необходимата документация за референдума, уточнено беше  работното време на административните екипи за промени в настоящия адрес.

Стана ясно, че в събота, 12 януари, в общината са постъпили около 60 искания за гласуване по настоящ адрес, всички те са обработени и желанието на избирателите ще бъде изпълнено.

На 22 януари предстои организиране на обучение за членовете на СИК.