Семинар за селските райони се проведе в Нова Загора
Семинар за селските райони се проведе в Нова Загора / netinfo

Семинар – дискусия на тема „Програма за развитие на селските райони 2007-2013” се проведе в Нова Загора. Основната цел бе да информира потенциалните кандидати за възможностите за финансиране и условията за кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Лекторите от Националната и Областна служба за съвети в земеделието запознаха участниците с условията за кандидатстване, критериите за подпомагане, нормативната база за прилагане на мерките и документите за кандидатстване по стартиралите мерки от Програмата.

Финансовият консултант на Бизнесцентър Нова Загора Живка Димитрова представи пред присъстващите лизинговата схема на организацията, която позволява на земеделски производители и фирми да закупят техника, инвентар или оборудване.