Расте броят на месечните помощи
Расте броят на месечните помощи / netinfo

Социалните помощи в Сливенска област не са повишени общо като брой
случаи в сравнение с първото шестмесечие на миналата година. Увеличен
е обаче броят на месечните помощи през първите 6 месеца на тази година.

Месечни помощи са получили 3202 души срещу 2692 до юни 2009 г.,съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане”Тотка Костова. Тя коментира, че националните програми от социалнипомощи към заетост в момента са по-малко.

В анализа на дирекцията е записано, че и увеличаването на безработицата също е една от причините за увеличаване на месечните помощи. Еднократните помощи за инцидентно възникнали нужди – медицински, здравни или образователнса 48 за тази година, като през първите 6 месеца на миналата година са били 60. През отчетния период на 2010г. са отпуснати 2 помощи за заплащане на наем на общинско жилище, като през 2010г. помощите са били 5.

През анализираните отчетни периоди на 2009г. и  2010г. в област Сливен не са отпускани еднократни помощи за покриване на разходите за лични нужди на лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването.

През първото шестмесечие на 2010г. са изплатени 832 помощи за извършени пътувания по автобусния транспорт в страната от лица с трайни увреждания. През същия период на 2009г. изплатените помощи са 1382.