Престъпността в Сливенска област се увеличава
Престъпността в Сливенска област се увеличава / Дарик Сливен, Архив

С 1,8% е нараснала престъпността в Сливенска област през последните месеци. Увеличение с 2,7 на сто се отчита на извършените криминални престъпления, а с 12,73 е намалял броят на икономическите престъпления, съобщи директорът на Областна дирекция на МВР Сливен комисар Никола Геджев.

Установените лица, извършители на престъпленията са с 31%, повече от установените през същия период на миналата година. Данните сочат още, че е установен голям брой на извършителите - пълнолетни и непълнолетни лица. Основен дял в престъпността заемат кражбите, при които има увеличение с 5, 13 на сто. Най-често се крадат злато, предмети на изкуството, битова техника, пари.

Не малък е и броят на противозаконно отнетите моторни превозни средства. Престъпленията против личността са 4,7% от всички престъпления. Увеличението е с 3,4%. Престъпленията, свързани с наркотици са 1,9% , като се отчита намаление с 2%.

От извършените икономически престъпления основен дял заемат престъпления против стопанства, които представляват 61% и запазват своя дял спрямо същия период на миналата година.

Престъпленията против собствеността са 18,9% от всички икономически престъпления, като намалението е 22,8%, измамите са 15 на сто, документите престъпления представляват 14,6% и са установени извършители на икономически престъпления , които са с 16% повече от миналата година.