Попълват декларации за конфликт на интереси
Попълват декларации за конфликт на интереси / netinfo

Декларацията на областния управител на Сливен Христина Чолакова е попълнена и публикувана на интернет-страницата на Областна администрация. Изискването е съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на интереси, който е в сила от 1 януари 2009 година, съобщиха от администрацията.

В 30- дневен срок лицата, заемащи публични длъжности, трябва да попълнят декларация пред органа, който ги избира или назначава.

Всички служители от ведомството са спазили срока – 15 декември и също са попълнили своите декларации според Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.