Полицията следи за обществения ред в района на въжена линия Карандила
Полицията следи за обществения ред в района на въжена линия Карандила / Дарик Сливен, Архив

План за провеждане на охранителни мероприятия по осигуряване на обществения ред и безопасност на движението в района на „Пътническа въжена линия "Сливен-Карандила" в природен парк „Сините камъни" за днес е предприела полицията в Сливен.

През последните години се забелязва трайна тенденция, при която ежегодно, от представители на ромските общества в г. Сливен се празнува „Първа пролет" в района пред и около „Долна лифтена станция" в местността „Карандила", в природен парк „Сините камъни".

Във връзка с това, в РУ-Сливен е изготвен план за провеждане на охранителни мероприятия и осигуряване на обществения ред в района на долна лифтена станция, които са планирани от ранните часове на 22 март до окончателното изтегляне на гражданите към града.

Анализът за проведените мероприятия на 22 март 2015година показва, че на този ден, на посоченото място са се събрали над пет хиляди души, които са пристигнали с личен транспорт или транспорт, осигурен от собственици на микробуси от кварталите „Надежда", „Комлука" и други райони на града.

Пристигащите са се разположили в района на природния парк по групи и семейно, като до всяка група е имало запалено барбекю, скара или огън. След запълване на пространството около района на лифтената станцията, пристигащите са се разполагали в посока местността „Тютюнлюка".
Във връзка с констатираните груби нарушения от страна на празнуващите групи началника на РУ-Сливен е сигнализирал Общинска администрация Сливен и е инициирана работна среща при кмета на Община Сливен, на която са присъствали и ръководителите на РСПБЗН, ДГС, РДГ, ОДБХ, ТД НАП. Срещата е проведена на 11 март като целта е набелязване и вземане на съответните мерки, съобразно компетенциите на всяка една от посочените институции, с цел недопускане и пресичане на нарушения и спазване на установения законов ред.

Към настоящия момент в РУ-Сливен не е постъпвала информация за предстоящо провеждане на такова събитие, за негов организатор или инициатор, но ръководството на РУ-Сливен е счело, че е наложащо навременно да бъдат взети необходимите превантивни мерки за недопускане на нарушения, извършени през 2015 година. В опазването на обществения ред ще бъдат ангажирани 36 полицейски служители, като и един автомобил и инспектори на РСПБЗН-Сливен.

Целта е опазване на обществения ред и спокойствието на живущите в района граждани, осигуряване на свободно придвижване и достъп на туристи за ползване на въжената линия, недопускане извършването на правонарушения, престъпления и на хулигански прояви, спазване на забраната за палене на огън, барбекюта и грилове, недопускане на нерегламентирано сечене на дърва и клони, опазване на горския фонд, опазване на района от замърсяване и пожари, осигуряване на безопасност на движението на МПС и ППС.

На 22 март полицейски служители ще спират достъпа на граждани с МПС и ППС към района на долна лифтена станция. Ще предупреждават пристигащите граждани за забраната за палене на огън, барбекюта и грилове в района, за забраната за употребата на алкохол на обществени места и за изхвърляне на отпадъците на определените за целта места. Ще следят за недопускане стоварването и внасянето в района на природния парк на скари, барбекюта, грилове, газови и други горелки, газови бутилки с втечнен газ и други горими и запалими течности и материали и средства за палене на огън.

Работата по полицейските служители в този ден е да осъществяват превантивна и административна дейност по спазване на разпоредбите на законовите и подзаконовите нормативни актове, отнасящи се за опазване на обществения ред в района, правилата за пожарна безопасност, търговската дейност и правилата за движение от водачите на МПС.