/ iStock/Getty Images
Община Сливен инициира подновяването на леглата и матраците на всички детски ясли, намиращи се на територията на града.

Бяха закупени и доставени общо 180 двойни легла тип „сандвич“, 140 легла тип „падащи“, 30 легла тип „кошара“ и 610 броя матраци.

Община Сливен

В Сливен функционират общо седем детски ясли - Детска ясла № 3 в кв. „Комлука”, Детска ясла № 6 в кв.„Република”, Детска ясла № 9 в кв. „Даме Груев”, Детска ясла № 12 в кв.„Клуцохор”, Детска ясла №13 на ул.„Владислав Очков” и филиал - кв. „Дружба“, Детска ясла №14 на ул. „Одрин” и Детска ясла №15 кв. „Българка”.

Дейностите по обновяването стартираха през месец април 2020 г., като продължиха и през 2021 г.

Обновяването на материалната база е част от политиката на общинското ръководство за подобряване условията за отглеждане и възпитание на децата в яслите и детските градини.