Общински съвет Стралджа ще обсъди годишния отчет на МКБППМН
Общински съвет Стралджа ще обсъди годишния отчет на МКБППМН / Общински пресцентър Стралджа

Обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване помощ и подкрепа на децата и младите хора, на училищните ръководства, на родителите са основните цели в работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в Община Стралджа, смята председателят й Мария Толева.

В годишния отчет на комисията, който ще бъде обсъден и в Общински съвет, секретаря на комисията Йорданка Апостолова посочва проблемите и  резултатите от работата на комисията и бъдещите намерения. В общината факторите, които определят извършването на противообществени прояви сред малолетните остават ниският жизнен стандарт на ромското население, бедността и безработицата, неблагоприятната семейна среда.

В началото на периода на отчет в Детска педагогическа стая са били 41 деца, в края те вече са 38. През 2012 г. Детска педагогическа стая е посетена от 33 деца. Общият брой на подадените сигнали и преписки до местната комисия са 9, разгледани са 11 възпитателни дела, наложени са 14 мерки.

По време на заседанието МКБППМН получи висока оценка за целогодишната си работа от кмета Митко Андонов.

„Имаме желанието, амбициите и възможностите да подадем навреме ръка на всяко дете с проблеми”, подчерта Мария Толева и от името на всички членове на комисията допълни: „Както и до сега ще приемаме присърце  съдбата на всяко дете с готовност да помогнем за правилната ориентация  и предпазване от грешни стъпки”.

Комисията прие и новия план за работата си през 2013 г.